Grundläggning

Med vår expertis och våra beprövade byggfärdiga konstruktionslösningar, påskyndas grundkonstruktioner och byggnation inom infrastrukturbyggande.

Stålpålar för byggnadskonstruktioner

Hög lastbärande kapacitet och ett brett urval av dimensioner ger dig möjlighet att optimera din användning av stålpålar i byggnadsarbetet. Lägre vibration under pålningen betyder att du tryggt kan lägga grunder nära befintliga byggnader.

En pålgrund bestående av stålpålar och stålplatta, idealisk för mjuk och sammantryckbar jord, är lätt att installera. Betongfyllning kan göras när så önskas eller endast delvis, beroende på jordförhållandena. Vår lösning för grundläggning i berg innebär att stålrör installeras i hål som borrats i berget. Denna lösning är framförallt snabb och miljövänlig och minskar betydligt behovet av sprängning.

Båda dessa innovativa lösningar snabbar märkbart upp byggnadsarbetet eftersom stominstalationen kan börja så snart pålgrunden eller den bergbaserade lösningen är på plats.

Grundförstärkning med Ruukkis stålpålar

I grundförstärkningsprojekt utförs pålning oftast med begränsat höjdutrymme, vilket kräver användning av korta pålsektioner. Ruukkis avancerade skarvningsteknik gör att skarvning av slagna RR-pålar och borrade RD-pålar går snabbt och säkert.

Med tanke på stålpålarnas lastbärande kapacitet är jordförskjutningen relativt liten, vilket gör att installationen minimerar påverkan på redan skadade byggnader. Rörpålarnas rakhet och resultatet av pålningen kan alltid kontrolleras efter installationen.

Stålpålning är en beprövad och pålitlig metod för förstärkning av grunder, och det är anledningen till att många kulturellt värdefulla byggnader numera stöds på Ruukkis stålpålar.

Mikropålar för byggnation av enfamiljshus

Dra fördel av vår enkla, snabba och kostnadseffektiva lösning för pålning av småhus. Hela pålningen klaras vanligen av på en arbetsdag. Tack vare att installationen görs med lätta maskiner uppstår minimal vibration och annan miljöpåverkan av pålningsarbetet, och intilliggande byggnader är helt trygga. Stålpålar hjälper dig att skapa en säker, bärande grund som håller länge.

Stålpålning lämpar sig för renovering, utbyggnad och nybyggnation.