Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY för ytterväggar

Sandwichpanel

Ruukkis nya miljöanpassade SPA E LIFE ENERGY-panel innehåller till stor del återvunnet material och är mycket lufttäta.

Panelen förbrukar mindre råvaror och energi och minskar koldioxisutsläppen både under tillverkning och byggnadens hela livslängd.

Tack vare SPA E LIFE ENERGY-panelens höga andelen återvunnet material och utomordentligt täthet, höjer du LEED- och BREEAM-poängen för din byggnad.

Jämfört med traditionella sandwichpaneler är andelen återvunnet material högt, vilket i tillverkningsprocessen innebär att:

  • upp till 85 % mindre icke-förnybara material används
  • upp till 40 % mindre energi används
  • upp till 45 % mindre koldioxidutsläpp bildas

Ett nytt tillval till SPA E LIFE ENERGY-panelen är Ruukki® energibeläggning som sänker panelernas yttemperatur och därmed minskar byggnadens behov av avkylningsenergi och panelernas värmerörelse. Beläggningen finns i kulörerna ENERGY RR23 och ENERGY RR41. 

SPA E LIFE ENERGY-panelen är en optimal lösning för fasader där man vill ha ett hållbarhetsperspektiv och höga krav på energieffektivitet.

Användning:

  • ytterväggar 

Projekterings- och monteringstjänster är en central del av Ruukkis panellösningar. Vårt mål är att snabba på våra kunders byggprocesser.

Vi hjälper våra kunder att göra det optimerade produktvalet. Med Ruukkis produkter fatta beslut om vilka monteringsmetoder och underhållsplaner som är läpligast för garantera en lång livslängd på byggnaderna.